KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2020

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 
 
 
 Số:       /KH-PTDTNTTHPTĐB        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                        Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2020   
                  
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2020- 2021
 
 
 
 
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PTDTNT, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện Công văn số 929/SGDĐT-GDTrH ngày 25/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2020-2021,
Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:
A. TUYỂN SINH
Chỉ tiêu được giao: 147 học sinh, phân bổ cụ thể cho các xã như sau:
            - Khu vực II: 20% = 29 học sinh (không quá 10% học sinh ở thôn bản khó khăn)
Thanh Xương (03), Thanh An (03), Thanh Yên (03), Noong Luống (04), Noong Hẹt (04), Pom Lót (04),  Sam Mứn (04), Thanh Nưa (04).
- Khu vực III: 80% = 118 học sinh
Hua Thanh (07), Mường Pồn (10), Phu Luông (10), Mường Lói (10), Pa Thơm (04), Mường Nhà (12), Na Tông (10), Núa Ngam (10), Hẹ Muông (09), Na Ư (05), Nà Tấu (08), Nà Nhạn (08), Mường Phăng (08), Pá Khoang (07).
1. Tuyển thẳng
 Tuyển thẳng những đối tượng sau:
- Học sinh dân tộc rất ít người (Cống, Si la…).
- Học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên, đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, TDTT, cuộc thi KHKT.
2. Thi tuyển vào lớp 10
2.1. Tiêu chuẩn
- Học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực 2) trên địa bàn huyện Điện Biên và 04 xã thuộc Thành phố Điện Biên Phủ. Năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên. Tuyển không quá 5% học sinh là dân tộc Kinh.
- Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2005).
Các đối tượng sau đây được phép cao hoặc thấp hơn so với độ tuổi quy định:
   + Đối với HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.
   + HS là người DT thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.
2.2. Hồ sơ dự tuyển sinh
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường), đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
 - Học bạ THCS (bản chính hoặc bản sao công chứng).  
- Phiếu kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh học theo mô hình trường học mới do Hiệu trưởng trường THCS xác nhận.  
- Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật).            
- 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.                  
- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời).
- Bản sao Sổ hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã.
- Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ...).
Ghi chú: Trường hợp học sinh chưa hoàn thiện học bạ và các giấy tờ trên, có thể dùng Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh đang theo học. Chậm nhất 03 ngày từ khi kết thúc buổi thi cuối cùng yêu cầu học sinh hoàn thiện đủ hồ sơ theo hướng dẫn nộp cho trường đăng ký dự thi.
2.3. Nguyện vọng tuyển sinh
+ Nguyện vọng 1: trường DTNT tỉnh hoặc trường PTDTNT huyện.
+ Nguyện vọng 2: trường PTDTNT huyện hoặc trường THPT khác trên địa bàn huyện hoặc thành phố Điện Biên Phủ.
2.4. Môn, nội dung, chương trình, hình thức thi, lịch thi
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
- Nội dung thi: Nội dung đề thi đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9, theo Công văn số 559/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 cấp trung học.
- Hình thức thi: Theo hình thức tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài Thời gian thu bài
14/7/2020 Sáng Ngữ văn 90 phút 07h55' 08h00' 09h30'
Chiều Toán 90 phút 13h55' 14h00' 15h30'
 
 B. LỊCH LÀM VIỆC
            1. Ngày 01/6/2020: Lập kế hoạch tuyển sinh.  
            2. Ngày 05/6/2020-06/6/2020: Gửi kế hoạch tuyển sinh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, UBND các xã, các trường THCS có đối tượng tuyển sinh.
          3. Ngày 15/6/2020: Báo cáo trước kỳ thi (CSCV…) và danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi (M15) gửi phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên trước 17 giờ 30.
4. Từ 25/6/2020 đến 17giờ, ngày 07/7/2020: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh và nhập dữ liệu tuyển sinh (buổi sáng từ 7h30' -10h45', buổi chiều từ 14h05' -16h45').
          5. Ngày 08/7/2020: trường gửi file dữ liệu thi cho phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên trước 18 giờ 00.
            6. Ngày 11/7/2020:  Trường tổ chức rà soát thông tin thí sinh theo mẫu M10, báo cáo chỉnh sửa sai sót với SGD&ĐT (nếu có).
            7. Ngày 12/7: Chuẩn bị cho công tác thi tuyển sinh (các bảng biểu, CSVC).
            8. Ngày 13-14/7/2020: Tổ chức thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
                        - Ngày 13/7/2020: Điểm coi thi tuyển sinh làm việc.
                        - Sáng 14/7/2020: Thi tuyển sinh.
          9. Sau ngày 20/7/2020: Thông báo kết quả thi tuyển sinh.
         10. Ngày 24/7 đến 26/7/2020: Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển.
         11. Ngày 27-30/7/2020: Trình Sở GD&ĐT duyệt kết quả xét trúng tuyển. Thông báo kết quả trúng tuyển, chuyển giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2020 –2021.
 
Nơi nhận:                                                                             - Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên;
           - UBND các xã thuộc huyện Điện Biên;
           - UBND 04 xã thuộc TP Điện Biên Phủ;
           - Các trường THCS thuộc huyện Điện Biên;
           - 03 THCS thuộc TP Điện Biên Phủ;
           - Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký)Trần Đăng Khoa
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:378 | lượt tải:64

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:327 | lượt tải:70

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:353 | lượt tải:63
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay565
  • Tháng hiện tại30,482
  • Tổng lượt truy cập1,457,363
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây