KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

Trường PT Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
 SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ
 THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 
Số:     /KH-PTDTNTTHPTHĐB

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Điện Biên, ngày 27  tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 - 20/11/2017)
 
           
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị,
Trường PT Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) của trường như sau:        
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vị trí, vai trò  nhà giáo, nghề dạy học và công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục các thế hệ học sinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”.
- Tôn vinh nghề dạy học, tri ân các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, biểu dương các nhà giáo có thành tích xuất sắc. Động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát huy lòng tự hào nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và phong trào thi đua  “Dạy tốt, học tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, tránh phô trương, hình thức.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm:
- Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm: Dự kiến sáng ngày 20/11/2017.
- Địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm: Nhà đa năng của trường.
2. Công tác tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
- Giới thiệu, nêu gương cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu.
b) Hình thức tuyên truyền
- Treo băng zôn trước cổng trường từ ngày 25/10/2017, nội dung:
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)
- Viết bài (gồm các thể loại: truyện ngắn, tản văn, thơ...), đưa tin trên website trường, phân công cụ thể như sau:
+ Mỗi Tổ chuyên môn có ít nhất 2 tin, bài;
+ Mỗi lớp có ít nhất 2 bài.
- Việc duyệt bài của các Tổ chuyên môn giao cho cô Lương Thị Hà - Tổ trưởng Tổ Văn - Sử - GDCD.
- Việc duyệt bài của các lớp học sinh giao cho nhóm giáo viên Ngữ Văn, cụ thể như sau: cô Lê Thị Mây: duyệt bài của khối 12, cô Nguyễn Lan Phương: duyệt bài của khối 11, cô Nguyễn Nét Thu, thầy Lường văn Thời: duyệt bài của khối 10.
- Trước khi chuyển bài cho người duyệt (bằng bản mềm), các tổ trưởng và các giáo viên chủ nhiệm phải duyệt trước về nội dung, lỗi chính tả, diễn đạt và hình thức trình bày.
- Hạn nộp bài cuối cùng của các tổ chuyên môn và các lớp về cho người duyệt: ngày 5/11/2017.
- Sau khi duyệt xong, người được phân công duyệt bài gửi bài (bằng bản mềm) cho cô Hoàng Thị Thanh Ngần để đăng trên website trường.
c) Chương trình văn nghệ
Thầy Bùi Đình Quang: xây dựng chương trình văn nghệ của buổi Lễ, chủ đề bám sát mục đích, nội dung tuyên truyền (8 tiết mục: 4 của giáo viên, 4 của học sinh), báo cáo Phó hiệu trưởng Trần Sơn; dự trù kính phí mua sắm, thuê trang phục, đạo cụ trình Hiệu trưởng duyệt và thực hiện; tổ chức cho Đội văn nghệ nhà trường tập luyện, biểu diễn; duyệt chương trình văn nghệ tối ngày 17/11/2017; công diễn trong Lễ kỷ niệm.
d) Thành lập Tiểu ban nội dung, tuyên truyền gồm các thành viên
- Trưởng tiểu ban: Thầy Trần Đăng Khoa - Hiệu trưởng;
- Phó trưởng tiểu ban: Cô Hoàng Thị Thanh Ngần: Thư ký HĐ trường;
- Các thành viên:
+ Thầy Ngô Vương Thành - Chủ tịch Công đoàn nhà trường;
+ Thầy Vũ Hải Quân - Bí thư Đoàn trường;
+ Cô Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng Tổ Sinh - Hóa - Địa;
+ Cô Lương Thị Hà - Tổ trưởng Tổ Văn - Sử - GDCD;
+ Thầy Trần Viết Cần - Tổ trưởng Tổ Toán - Lý - Tin;
+ Cô Nguyễn Lan Phương - GV Tổ Văn - Sử - GDCD;
+ Cô Lê Thị Mây - Tổ phó Tổ Văn - Sử - GDCD;
+ Cô Nguyễn Nét Thu - GV Tổ Văn - Sử - GDCD;
+ Thầy Lường Văn Thời - GV Tổ Văn - Sử - GDCD;
+ Thầy Hoàng Như Sơn - GV Tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Công nghệ;
+ Thầy Bùi Đình Quang - GV Tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Công nghệ.
e) Phân công nhiệm vụ cụ thể:
- Cô Hoàng Thị Thanh Ngần: Đưa tin trên website trường về các nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; chuẩn bị Diễn văn kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; lên Danh sách đại biểu mời (lưu ý mời cả các nhà giáo, viên chức công tác tại trường đã nghỉ hưu, Ban đại diện cha mẹ học sinh), chuẩn bị mẫu Giấy mời trình hiệu trưởng duyệt (hoàn thành trước ngày 10/11/2017); in Giấy mời; tham mưu với Hiệu trưởng lịch bình xét thi đua đợt thứ nhất, tham mưu công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua thứ nhất.
- Thầy Ngô Vương Thành: Xây dựng Báo cáo sơ kết thi đua đợt 1, Phát động thi đua đợt 2 năm học 2017-2018.
- Cô Lương Thị Hà: viết và đọc Phát biểu cảm nghĩ nhân ngày NGVN (chuyển thầy Trần Sơn duyệt trước ngày 14/11/2017).
- Cô Nguyễn Lan Phương: hướng dẫn một học sinh nữ (do cô Phương chọn) viết và đọc Phát biểu cảm nghĩ nhân ngày NGVN (chuyển thầy Trần Sơn duyệt trước ngày 14/11/2017).
- Thầy Hoàng Như Sơn: xây dựng kịch bản Chương trình buổi Lễ trình Hiệu trưởng duyệt trước ngày 14/11/2017; dẫn chương trình buổi Lễ.
- Tổ chức phần hội của học sinh: Ban chấp hành Đoàn trường (thầy Vũ Hải Quân, thầy Bùi Đình Quang chủ trì).
3. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết cho Lễ kỷ niệm
a) Công tác xây dựng cảnh quan trường học
Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan trường học, trồng mới hoa, cây cảnh theo khu vực đã được phân công.
b) Thành lập Tiểu ban cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết gồm các thành viên
- Trưởng tiểu ban: Thầy Trần Ngọc Sơn - Phó hiệu trưởng.
- Phó trưởng tiểu ban: Thầy Vũ Hải Quân - Bí thư Đoàn trường.
c) Phân công nhiệm vụ cụ thể:
- Thầy Vũ Hải Quân chỉ đạo
+ Lớp trực tuần + lớp 12 A quét dọn, kê bàn ghế đại biểu (30), cán bộ giáo viên (40), HS (300, nếu thiếu ghế thì huy động ghế băng trên các lớp, không lấy ghế ở các phòng làm việc của các cá nhân, bộ phận); lớp 12 B, 12 C thu dọn sau buổi lễ.
+ Cắt chữ pa-nô:
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
LỄ
KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)
 
Điện Biên, ngày 20 tháng 11 năm 2017
+ Cắt chữ băng-rôn treo ở cổng trường (theo nội dung đã nêu ở trên).
+ Chỉ đạo tổng vệ sinh toàn trường sạch sẽ; kiểm tra, đôn đốc tình hình vệ sinh nội vụ của các lớp
- Phụ trách hệ thống điện: ông Trần Ngọc Điềm.
Chiều ngày 17/11, ông Điềm lắp bơm điện bơm nước cho HS lớp 11 B, 11 C rửa toàn bộ sân trường, bồn hoa, ghế đá.
- Phụ trách hệ thống trang âm, ánh sáng, chụp ảnh lưu niệm: thầy Trần Viết Cần.
4. Công tác Lễ tân
a) Thành lập Tiểu ban Lễ tân gồm các thành viên
- Trưởng tiểu ban: cô Lê Thị Kim Ngân - Phó hiệu trưởng.
- Phó trưởng tiểu ban: cô Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa - Địa.
- Các thành viên: tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng và học sinh các lớp (do cô Ngân chọn và huy động).
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể:
- Chỉ đạo học sinh kê dọn Văn phòng cho phù hợp để tiếp khách; đón tiếp đại biểu mời lên văn phòng, tiếp chuyện đại biểu; hướng dẫn đại biểu ngồi ở vị trí đã sắp xếp; mời đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
- Phân công 02 nữ giáo viên làm nhiệm vụ tiếp nhận hoa và quà tặng của các cơ quan, đơn vị bạn chúc mừng nhà trường, thống kê thành Danh sách chuyển cho thầy Hoàng Sơn để mời lên tặng hoa trong buổi lễ.
- Chỉ đạo cô Nguyễn Thu, Trần Phượng viết Giấy mời.
- Chỉ đạo tổ Văn phòng chuyển Giấy mời.
- Đặt cơm (cô Lê Ngân, cô Nguyễn Nga).
5. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng thầy cô giáo
Thầy Nguyễn Toàn Thắng - Tổ phó Tổ chủ nhiệm: chủ trì việc bàn bạc với các giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh thăm hỏi, chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày lễ.
6. Quy định về trang phục trong ngày tổ chức Lễ kỷ niệm
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: lễ phục theo quy định: nam: comple, cavat; nữ: áo dài truyền thống.
- Học sinh: HS dân tộc nào mặc trang phục của dân tộc ấy, còn lại mặc đồng phục theo quy định.
7. Tổ chức cho học sinh ăn tươi
Cho HS ăn tươi vào buổi trưa ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11/2017. Tiêu chuẩn ăn: Tiền ăn 2,5 ngày/bữa/HS (gồm tiền ăn bữa trưa ngày 20/11 + tiền ăn 2 ngày trích từ tiền ăn của mỗi HS cắt cơm trong học kỳ 1 năm học 2017-2018) - cô Cao Thanh chủ trì, báo cáo thầy Trần Sơn về thực đơn và việc tổ chức bữa ăn tươi của học sinh trưa ngày 20/11/2017.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tổ chuyên môn, đoàn thể căn cứ kế hoạch này và nội dung nhiệm vụ đã được phân công để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tổ chức họp Tổ chuyên môn để bình xét thi đua đợt thi đua thứ nhất của năm học, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua thứ nhất lên Ban thi đua nhà trường để xem xét, khen thưởng.
2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có gì vướng mắc hoặc cần kiến nghị, đề xuất, bổ sung kế hoạch, đề nghị gặp trực tiếp ban giám hiệu (thầy Trần Sơn) để bàn bạc, thống nhất giải quyết.
 
 
Nơi nhận:
- BGH, các tổ CM, đoàn thể (để thực hiện);
- GVCN các lớp (để thực hiện);
- Lưu văn thư
.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trần Đăng Khoa
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thanh Ngần

Nguồn tin: Ban Giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:378 | lượt tải:64

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:327 | lượt tải:70

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:353 | lượt tải:63
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay23
  • Tháng hiện tại30,587
  • Tổng lượt truy cập1,457,468
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây