CÔNG VĂN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

CÔNG VĂN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

 •   08/06/2020 06:20:35 PM
 •   Đã xem: 1033
 •   Phản hồi: 0

image002

LAO ĐỘNG VỆ SINH QUANG CẢNH NHÀ TRƯỜNG, TU SỬA CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 •   21/09/2019 07:36:54 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0

Nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên (1969-2019) được tổ chức và trung tuần tháng 11 năm 2019, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường tích cực lao động vệ sinh quang cảnh nhà trường và tu sửa cơ sở vật chất. 

CÔNG VĂN TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC VÀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC XÃ NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG VĂN TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC VÀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC XÃ NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   06/05/2019 05:21:29 AM
 •   Đã xem: 1000
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 672/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên thông báo một số nội dung trong công tác tuyển sinh cấp trung học năm học 2019 - 2020

ATVSLĐ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

 •   12/04/2019 06:52:11 AM
 •   Đã xem: 2127
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu Bồi dưỡng hè 2016 tỉnh Điện Biên

Tài liệu Bồi dưỡng hè 2016 tỉnh Điện Biên

 •   06/08/2016 06:10:33 AM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0

Link tải tài liệu

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

 •   16/05/2016 05:25:42 AM
 •   Đã xem: 1385
 •   Phản hồi: 1

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2016-2017; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; QĐ số 73/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi; QĐ số 74/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; QĐ số 75/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên 2015 - 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên 2015 - 2016

 •   19/06/2015 03:22:42 AM
 •   Đã xem: 1238
 •   Phản hồi: 0

Sau khi xem xét tờ trình của các trường DTNT về chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị cụ thể như sau: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên: lớp 9: 33hs; lớp 10: 98 học sinh, chỉ tiêu cụ thể cho các xã có trong file đính kèm.

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

 •   08/09/2014 08:22:42 AM
 •   Đã xem: 984
 •   Phản hồi: 0

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

 •   08/09/2014 08:21:29 AM
 •   Đã xem: 970
 •   Phản hồi: 0

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015.doc

 •   08/09/2014 08:18:49 AM
 •   Đã xem: 1694
 •   Phản hồi: 0

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015.doc

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015.doc

 •   08/09/2014 08:16:22 AM
 •   Đã xem: 2959
 •   Phản hồi: 0

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020.doc

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020.doc

 •   08/09/2014 08:13:38 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015.doc

 •   05/09/2014 06:02:43 AM
 •   Đã xem: 2379
 •   Phản hồi: 0

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

 •   05/09/2014 05:57:32 AM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

Một số quy định chuyên môn năm học 2014 - 2015

Một số quy định chuyên môn năm học 2014 - 2015

 •   02/09/2014 07:48:38 AM
 •   Đã xem: 1022
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chương trình, thời khóa biểu; không được tự ý dồn ghép, cắt xén chương trình; Đổi tiết phải báo cáo tổ trưởng hoặc Giáo vụ nhà trường.

Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

 •   27/08/2014 07:13:26 AM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, trên cơ sở là 4 nguyên tắc khen thưởng cơ bản.


Các tin khác

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:123 | lượt tải:26

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:124 | lượt tải:31

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:130 | lượt tải:25
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay386
 • Tháng hiện tại1,030
 • Tổng lượt truy cập1,212,238
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây