Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2016-2017; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; QĐ số 73/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi; QĐ số 74/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; QĐ số 75/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017.

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN


 
Số: 43 / KHTS-PTDTNTTHPTHĐB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


     
Điện Biên, ngày 05  tháng 5 năm 2016
 

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2016- 2017
 

             Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
             Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2016-2017;
            Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; QĐ số 73/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi; QĐ   số 74/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; QĐ số 75/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016  phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.
Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017 như sau:
A. TUYỂN SINH:
1. Lớp 6,7,8:
Tuyển hết các học sinh là người dân tộc Cống, Si La có nguyện vọng và gửi học văn hóa tại trường THCS Thanh Xương - huyện Điện Biên, học sinh được ở nội trú tại trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên và được hưởng mọi chế độ của HS dân tộc nội trú.
2. Lớp 9:
a) Chỉ tiêu được giao: 30 học sinh
b) Tiêu chuẩn:
- Khu vực II: 10%. HS lớp 8  xếp loại hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên (gồm các bản: Co Mỵ- xã Sam Mứn; Đội 16 Na Lốm, bản Co Ké, Đội 22 Phiêng Ban, Đội 25 Hồng Lệnh - xã Thanh Nưa).
- Khu vực III:  90%. HS lớp 8  xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên (gồm các xã: Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư).
c) Hồ sơ dự tuyển sinh:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường).
 - Giấy khai sinh bản sao hợp lệ. 
- Bản sao học bạ THCS (hoặc học bạ chính).                 
- 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (trường sử dụng gửi giấy báo nhập học).
- Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ; bản sao sổ Hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã), khuyến khích (Nghề PT, thi tài năng Tiếng Anh (OTE), thi Olympic tiếng Anh (IOE), thi Violympic Toán (VOE) qua mạng cấp tỉnh trở lên, thi TDTT, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn).
d) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
e) Môn thi, nội dung, chương trình thi, lịch thi:
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
- Nội dung, chương trình thi: chương trình toàn cấp THCS tính đến lớp 8, nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 8.
- Hình thức thi: tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
16/6/2016 Sáng Ngữ văn 90 phút 7h55' 8h00'
Chiều Toán 90 phút 14h00' 14h05'
 3. Lớp 10:
a) Chỉ tiêu được giao: 85 học sinh
b) Tiêu chuẩn: HS có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Khu vực I, II: 20%. Chỉ tuyển HS thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn (khu vực I gồm các bản: Bông A- xã Noong Hẹt; bản Pú Tửu A- xã Thanh Xương; bản Na Hai I, bản Na Hai II- xã Pom Lót; bản Phượn, bản Na Tông, bản Chiềng Đông - xã Thanh Yên; khu vực II gồm các bản: Co Mỵ- xã Sam Mứn; Đội 16 Na Lốm, bản Co Ké, Đội 22 Phiêng Ban, Đội 25 Hồng Lệnh - xã Thanh Nưa), năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên, HS dân tộc Kinh không quá 5%.
- Khu vực III: 80%. (gồm các xã: Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư), HS lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên; HS dân tộc Kinh không quá 5%.
            - Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2001).
Các đối tượng sau đây được phép cao hoặc thấp hơn so với độ tuổi quy định:
+ Đối với HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.
+ HS là người DT thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.
c) Hồ sơ dự tuyển sinh:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường), đối với người học đã TN THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 - Học bạ THCS (hoặc bản photo công chứng);     
- Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật)            
- 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (trường sử dụng gửi giấy báo nhập học)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;                  
- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời);
- Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ; bản sao sổ Hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã), khuyến khích (Nghề PT, giấy chứng nhận HSG trong kỳ thi chọn HSG lớp 9, giải Toán trên MTCT, thi tài năng Tiếng Anh (OTE), thi Olympic tiếng Anh (IOE), thi Violympic Toán (VOE) qua mạng cấp tỉnh trở lên, thi TDTT, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn).
d) Nguyện vọng tuyển sinh:
- HS đăng ký thi được đăng kí 2 nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: trường DTNT tỉnh hoặc trường PT DTNT huyện;
+ Nguyện vọng 2: trường PT DTNT huyện hoặc trường THPT khác trên địa bàn huyện hoặc TP ĐBP;
e) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
g) Môn, nội dung, chương trình, hình thức thi, lịch thi:
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
- Nội dung, chương trình thi: chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.
- Hình thức thi: tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
16/6/2016 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55' 8h00'
17/6/2015 Sáng Toán 120 phút 7h55' 8h00'
B. LỊCH LÀM VIỆC
            1) Ngày 05/5/2016: Lập kế hoạch tuyển sinh.  
            2) Ngày 06/5/2016-10/5/2016: Gửi kế hoạch tuyển sinh đến Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường THCS có đối tượng tuyển sinh (theo đường công văn hoặc cán bộ tuyển sinh của trường chuyển trực tiếp).
          3) Từ 30/5 đến ngày 10/6/2016, buổi sáng từ 7h30' -10h40', buổi chiều từ 14h20' -16h45' (trừ Chủ nhật): Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh và nhập dữ liệu tuyển sinh; 
          4) Ngày 10/6/2016: Báo cáo trước kỳ thi gửi phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên và bản in DS thí sinh ĐKDT và file dữ liệu thi;
            5) Ngày 12/6/2016: SGD&ĐT gửi dữ liệu tuyển sinh cho các trường, tổ chức rà soát và báo cáo chỉnh sửa sai sót (nếu có).
            6) Ngày 12/6 đến 14/6: chuẩn bị cho công tác thi tuyển sinh, trình SGD&ĐT phê duyệt phân bổ chỉ tiêu cho các xã.
            7) Ngày 15/6/2016: Hội đồng coi thi tuyển sinh làm việc.
                        - 8h00 sáng: Làm thủ tục cho thí sinh dự thi (phát thẻ dự thi).
                         - 9h30: tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh dự thi.
           8) Ngày 16/6 đến 17/6/2016: Tổ chức thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
          9) Ngày 06/7/2016 đến 10/7/2016: Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển.
        10) Ngày 11/7/2016: Trình Giám đốc sở GD&ĐT duyệt kết quả xét trúng tuyển.
        11) Ngày 13-14/7/2016: Thông báo kết quả trúng tuyển, chuyển giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên năm học 2016 –2017. Kính đề nghị phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, UBND các xã, các trường THCS thuộc huyện Điện Biên, thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường để học sinh biết và thực hiện. Học sinh và gia đình học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về tuyển sinh tại Webste của trường (dtnthdb.edu.vn) hoặc có gì vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng tuyển sinh nhà trường qua số điện thoại 02303925292 hoặc 02306529868 để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận :                                                                           
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Điện Biên;
- Các trường THCS thuộc huyện Điện Biên;
- UBND các xã thuộc huyện Điện Biên;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Đăng Khoa
 
 
                                                                                                           
 
 

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:402 | lượt tải:68

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:347 | lượt tải:75

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:372 | lượt tải:69
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay23
  • Tháng hiện tại13,579
  • Tổng lượt truy cập1,478,180
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây