QUY TRÌNH XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY

Khi học sinh vi phạm nề nếp kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật đó, giúp các em học sinh ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn.
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY
 
Mời các thầy cô tham khảo quy trình xử lý học sinh vi phạm nội quy sau đây.

I. CÁC BƯỚC XỬ LÝ, GIÁO DỤC TRƯỚC KHI ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:
1. Đối với những HS có hành vi vi phạm “Nội quy học sinh” (đi trễ, trốn học, trốn tiết, không thực hiện đồng phục về, áo, quần, giày, dép, tóc…, không thuộc bài, không làm bài tập):
Lần 1: Gíam thị ghi nhận và nhắc nhở HS không được tái phạm.
Lần 2: Giám thị yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, phê bình học sinh và thông báo cho GVCN biết để cùng phối hợp giáo dục.
Lần 3: Giám thị lập biên bản, yêu cầu học sinh viết cam kết đồng thời thông báo cho GVCN biết để mời CMHS vào trường thông báo sự việc và cam kết giáo dục học sinh.
Lần 4: Giám thị lập bảng tổng hợp các vi phạm của học sinh chuyển GVCN để GVCN xử lý học sinh bằng hình thức khiển trách trước lớp; GVCN phải thông báo cho CMHS biết.
Lần 5: Giám thị lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật (theo hướng dẫn tại thông tư 08 của Bộ Giáo dục – đào tạo).
*Ghi chú: Xử lý theo số lần vi phạm của học sinh (không chỉ là tái phạm lỗi trước).
2. Đối với những học sinh có hành vi vi phạm “những điều học sinh không được làm” (theo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học):
2.1. Học sinh có hành vi gian lận trong các kỳ kiểm tra định kỳ, tập trung (có biên bản do giáo viên coi thi, coi kiểm tra lập) thì GVCN xem xét xếp loại hạnh kiểm cuối học kỳ cao nhất là Trung bình.
2.2. Học sinh vi phạm những điều “cấm” còn lại thì Giám thị lập biên bản, mời phụ huynh đến trao đổi; đồng thời yêu cầu GVCN phải xét kỷ luật Khiển trách trước lớp.
2.3. Học sinh đã bị Khiển trách trước lớp mà vẫn vi phạm lần 2 (không chỉ là tái phạm lỗi trước) giám thị phối hợp với GVCN lập hồ sơ gởi Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét; đồng thời thông báo để CMHS biết.
* Riêng những khuyết điểm có tính nghiêm trọng (dù mới vi phạm lần đầu) giám thị lập biên bản, thông báo cho CMHS, phối hợp với GVCN lập hồ sơ đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường để xử lý.
II. CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN KHI ĐỀ NGHỊ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT:
1. Các hình thức kỷ luật đối với học sinh:
1. Khiển trách trước lớp đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau:
 • Nghỉ học không phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng
 • Không thuộc bài hoặc không làm bài tập từ 3 lần trở lên trong 1 tháng
 • Đi học trễ từ 3 lần trở lên trong 1 tháng
 • Nói năng thô tục, đánh bài, hút thuốc lá…
 • Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần
 • Vi phạm nội quy thi ( kiểm tra)
 • Có thái độ thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, bạn bè…
 • Gây mất đoàn kết trong lớp, bao che cho hành vi sai trái của bạn mà không có ý thức đấu tranh hoặc không báo cáo cho nhà trường (GVBM,GVCN,giám thị hoặc BGH….) biết cái sai của bạn
*Lưu ý: GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp và nộp về phòng QLGD học sinh).
2. Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường
Đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
 • Tái phạm các khuyết điểm đã từng bị xử lý khiển trách trước lớp.
 • Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến giáo dục của nhà trường:
 • Ăn cắp sách, bút, tiền bạc, tư trang …của người khác;
 • Gây gỗ đánh nhau với học sinh trong trường và người ngoài trường;
 • Tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan;
 • Nghe nhạc, xem phim ảnh hoặc lưu trữ, truyền bá sách báo có nội dung xấu.
*Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật khiển trách trước HĐ kỷ luật nhà trường ở học kì nào thì chỉ được xếp loại hạnh kiểm cao nhất là Trung bình ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ không ghi vào học bạ nhưng được thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.
3. Cảnh cáo trước toàn trường
Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
 • Tái phạm các khuyết điểm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường.
 • Nhiều lần trốn học, trốn đi lao động hoặc quay cóp trong lúc kiểm tra (có tính hệ thống)
 • Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn dù chỉ 1 lần và mức độ tác hại thực sự nghiêm trọng:
 • Ăn cắp, cướp giật trong và ngoài nhà trường.
 • Có lời nói và hành động vô lễ với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Đánh nhau có tổ chức, gây rối trật tự trị an bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết.
*Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật cảnh cáo ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ và thông báo cho CMHS biết.
4. Đình chỉ học tập 1 tuần lễ
Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
- HS đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác.
- Học sinh vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thầy cô giáo, tập thể lớp như : Trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…
*Lưu ý: Học sinh bị Đình chỉ học tập 1 tuần ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi học bạ và thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục..
5. Đình chỉ học tập 1 năm học
Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
 • HS đã bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm khuyết điểm (không chỉ là lỗi đã bị xử lý), thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiệm trọng khác.
 • HS vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, có ý thức và chủ động gây ra những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm:
 • Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động…
 • Sử dụng hung khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác,
 • Can án ngoài trường bị công an bắt giữ….
* Lưu ý: Học sinh bị đình chỉ 1 năm học sẽ được nhà trường gửi trả về địa phương (Phường, tổ dân phố) để theo dõi, giáo dục. Sau khi hết thời hạn kỷ luật nếu HS muốn học lại thì CMHS phải làm đơn xin nhà trường cho học lại; phải có giấy của công an địa phương xác nhận mức độ tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong thời gian ở địa phương và bản cam kết của gia đình về việc giáo dục con em mình.
III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:
GVCN khi xử lý hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý kỷ luật học sinh cần có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sau:
1. Với hình thức Khiển trách trước lớp:
 • Học sinh làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm.
 • Học sinh đọc bản tự kiểm trước lớp, nghe GVCN phân tích khuyết điểm
 • Hình thức xử lý Khiển trách trước lớp phải được thể hiện rõ trong biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần
* GVCN tập hợp các biên bản vi phạm từ giám thị và học sinh vi phạm, các bản tường trình, kiểm điểm có liên quan, ghi chép vào sổ chủ nhiệm và lưu vào bộ hồ sơ CN lớp.
2. Với Hình thức Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường trở lên:
 • Biên bản vi phạm của HS (ghi nhớ sự việc) do giám thị hoặc những người có trách nhiệm lập.
 • Bản tường trình sự việc sai phạm của các đối tượng có liên quan.
 • Bản tự kiểm của HS vi phạm (kèm theo những tài liệu, tang vật…. nếu có)
 • Biên bản họp lớp xét đề nghị xử lý kỷ luật HS.
- Văn bản đề nghị Hội đồng kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh của GVCN (có ý kiến nhất trí của phòng QLHS)
* GVCN tập hợp hồ sơ gửi PHT phụ trách công tác QLGD học sinh để trình Hiệu trưởng triệu tập Hội đồng kỷ luật nhà trường.
IV. TRÁCH NHIỆM THEO DÕI , GIÚP ĐỠ HỌC SINH BỊ KỶ LUẬT VÀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÓA KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐÃ CHẤP HÀNH TỐT QUYẾT ĐỊNH, CÓ TIẾN BỘ RÕ RỆT:
1. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HS:
- Nếu HS phải chịu các mức kỷ luật 2,3 &4 thì GVCN có trách nhiệm phối hợp với phòng QLHS và gia đình HS thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, để giáo dục HS.
- Sau thời hiệu của quyết định, nếu thấy HS chấp hành tốt, có ý thức sửa chữa khuyết điểm, có những tiến bộ rõ rệt thì GVCN tổ chức họp lớp, lập hồ sơ xét đề nghị xóa kỷ luật cho học sinh.
2 Hồ sơ đề nghị xóa kỷ luật
- Biên bản họp lớp đề nghị xét xóa kỷ luật cho học sinh.
- Bản nhận xét về quá trình rèn luyện của học sinh vi phạm của GVCN (có tham khảo ý kiến của cán bộ lớp).
- Bản đề nghị xét xóa kỷ luật và công nhận HS có tiến bộ của GVCN lớp (có sự nhất trí của phòng QLGD học sinh) gởi chủ tịch HĐKL (Hiệu trưởng) xét xóa quyết định kỷ luật.
Trần Viết Cần st theo Vndoc.com

Tác giả bài viết: Trần Viết Cần

Nguồn tin: Tổ Toán - Lý - Hóa - Tin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:447 | lượt tải:72

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:379 | lượt tải:80

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:398 | lượt tải:71
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay2,091
 • Tháng hiện tại19,449
 • Tổng lượt truy cập1,508,270
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây