KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2015- 2016

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ công văn số 572/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thi tuyển sinh năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số 599/SGDĐT-KTQLCLGD về việc thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 như sau:
A. TUYỂN SINH:
1. Lớp 6,7,8:
Tuyển hết các học sinh là người dân tộc Cống, Si La có nguyện vọng và gửi học văn hóa tại trường THCS Thanh Xương - huyện Điện Biên, học sinh được ở nội trú tại trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên và được hưởng mọi chế độ của HS dân tộc nội trú.
2. Lớp 9:
a) Chỉ tiêu được giao: 35 học sinh
b) Phân bố cho các xã:
- Khu vực II (gồm các bản: Co Mỵ- xã Sam Mứn; Đội 16 Na Lốm, bản Co Ké, Đội 22 Phiêng Ban, Đội 25 Hồng Lệnh - xã Thanh Nưa): 10%.
- Khu vực III (gồm các xã: Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư): 90%.
c) Tiêu chuẩn:
- Khu vực II: năm lớp 8  xếp loại hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên.
- Khu vực III: năm lớp 8 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.
d) Hồ sơ dự tuyển sinh:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường);
- Bản sao học bạ THCS (hoặc học bạ chính);                  
- 03 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (trường gửi giấy báo nhập học)
 - Giấy khai sinh bản sao hợp lệ. 
- Bản sao số hộ khẩu có chứng thực của UBND xã.
e) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
g) Môn thi, nội dung, chương trình thi, lịch thi:
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
- Nội dung, chương trình thi: chương trình toàn cấp THCS tính đến lớp 8, nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 8, theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Hình thức thi: tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
15/6/2015 Sáng Ngữ văn 90 phút 7h55' 8h00'
Chiều Toán 90 phút 14h00 14h05'
 
3. Lớp 10:
a) Chỉ tiêu được giao: 98 học sinh
b) Phân bổ cho các xã:
- Khu vực I (gồm các bản: Bông A- xã Noong Hẹt; bản Pú Tửu A- xã Thanh Xương; bản Na Hai I, bản Na Hai II- xã Pom Lót; bản Phượn, bản Na Tông, bản Chiềng Đông - xã Thanh Yên), khu vực II (gồm các bản: Co Mỵ- xã Sam Mứn; Đội 16 Na Lốm, bản Co Ké, Đội 22 Phiêng Ban, Đội 25 Hồng Lệnh - xã Thanh Nưa): 15%.
- Khu vực III (gồm các xã: Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư): 85%.
c) Tiêu chuẩn:
- Khu vực I, II: Chỉ tuyển HS thuộc thôn (bản) đặc biệt khó khăn, năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên, HS dân tộc Kinh không quá 5%, có điểm xét tuyển không được thấp hơn điểm xét tuyển đối với HS có hộ khẩu ở khu vực III.
- Khu vực III :
 HS có năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên, HS người Kinh không quá 5%.
            - Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2000).
Các đối tượng sau đây được phép cao hoặc thấp hơn so với độ tuổi quy định:
+ Đối với HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.
+ HS là người DT thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.
d) Hồ sơ dự tuyển sinh:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường), đối với người học đã TN THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 - Học bạ THCS (hoặc bản photo công chứng);     
- Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật)            
- 03 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (trường gửi giấy báo nhập học)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;                  
- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời);
- Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ; bản sao sổ Hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã), khuyến khích (Nghề PT, giấy chứng nhận HSG trong kỳ thi chọn HSG lớp 9, thi TDTT, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn).
e) Nguyện vọng tuyển sinh:
- HS đăng ký thi được đăng kí 2 nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: trường DTNT tỉnh hoặc trường PT DTNT huyện ;
+ Nguyện vọng 2: trường PT DTNT huyện hoặc trường THPT khác trên địa bàn huyện hoặc TP ĐBP;
g) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
h) Môn, nội dung, chương trình thi, lịch thi:
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn, Địa lý.
- Nội dung, chương trình thi: chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9, theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Hình thức thi: tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
15/6/2015 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55' 8h00'
Chiều Địa lý 60 phút 14h00 14h05'
16/6/2015 Sáng Toán 120 phút 7h55' 8h00'

B. LỊCH LÀM VIỆC
            1) Ngày 08/5/2015: Lập kế hoạch tuyển sinh.  
            2) Ngày 09/5/2015-13/5/2015: Gửi kế hoạch tuyển sinh đến Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường THCS có đối tượng tuyển sinh (theo đường công văn hoặc cán bộ tuyển sinh của trường đưa trực tiếp).
          3) Từ 27/5 đến ngày 05/6/2015, buổi sáng từ 7h30' -10h40', buổi chiều từ 14h20' -16h45' (trừ Chủ nhật): Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh và nhập dữ liệu tuyển sinh; 
          4) Ngày 05/6/2015: Báo cáo trước kỳ thi gửi phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên;
            5) Ngày 08/6/2015 gửi SGD&ĐT Điện Biên (phòng KTKĐCLGD) bản in DS thí sinh ĐKDT và file dữ liệu thi;
            6) Ngày 10/6/2015: SGD&ĐT gửi dữ liệu tuyển sinh cho các trường, tổ chức rà soát và báo cáo chỉnh sửa sai sót (nếu có).
            7) Ngày 11/6 đến 13/6: chuẩn bị cho công tác thi tuyển sinh, trình SGD&ĐT phê duyệt phân bổ chỉ tiêu cho các xã.
            8) Ngày 14/6/2015: Hội đồng coi thi tuyển sinh làm việc.
                        - 8h00 sáng: Làm thủ tục cho thí sinh dự thi (phát thẻ dự thi).
                         - 9h30: tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh dự thi.
       9) Ngày 15/6 đến 16/6/2015: Tổ chức thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
      10) Ngày 03/7/2015 đến 04/7/2015: Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển.
      11) Ngày 04/7/2015: Trình Giám đốc sở GD&ĐT duyệt kết quả xét trúng tuyển.
      12) Từ ngày 06/7/2015 đến ngày 11/7/2015: Thông báo kết quả trúng tuyển, chuyển giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên năm học 2015–2016. Kính đề nghị phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, UBND các xã, các trường THCS thuộc huyện Điện Biên, thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường để học sinh biết và thực hiện. Học sinh và gia đình học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về tuyển sinh tại Webste của trường (dtnthdb.edu.vn) hoặc có gì vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng tuyển sinh nhà trường qua số điện thoại 02303925292 hoặc 02306529868 để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận :                                                                           - Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên;
- Các trường THCS thuộc huyện Điện Biên;
- UBND các xã thuộc huyện Điện Biên;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Đăng Khoa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:402 | lượt tải:68

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:348 | lượt tải:75

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:372 | lượt tải:69
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay85
  • Tháng hiện tại13,641
  • Tổng lượt truy cập1,478,242
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây